Privacyverklaring

Moniek Bremer Makelaardij

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij zullen dan ook zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens die u ons geeft.

Pagina’s opvragen
Welke informatie Moniek Bremer Makelaardij van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van Moniek Bremer makelaardij worden uitsluitend persoonsgegevens verzameld indien u ervoor kiest deze informatie te verschaffen.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Versturen van persoonsgegevens
Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Moniek Bremer makelaardij verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Na gebruik worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Uw gegevens worden niet verkocht.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Moniek Bremer makelaardij op telefoonnummer 0613063605 of per email op info@moniekbremermakelaardij.nl